Forex lassen (diverse manieren)

Plexiplaat.nl:Home/Bewerkingsinstructies Forex/Forex lassen (diverse manieren)
Forex lassen (diverse manieren) 2016-10-12T08:59:41+02:00

Lassen van Forex

Algemene aanwijzingen voor het lassen

Lassen van Forex pvc plaatForex platen kunnen d.m.v. verschillende thermische en fysische processen worden gelast. Hiervoor is echter veel ervaring en behendigheid nodig. Foam-X panelen kunnen niet worden gelast.

De kwaliteit van de las wordt door drie factoren beïnvloed: De voorbereiding van de voegdelen en de laszone, de lastemperatuur en -snelheid en de voegdruk resp. persdruk.

De voegzones dienen voor het lassen, optimaal mechanisch, te worden gereinigd.

Forex lassen met hete lucht

Forex platen kunnen met, gewoon in de handel, verkrijgbare lasdraden voor hardPVC worden gelast. Men dient erop te letten dat de laszone gelijkmatig wordt verwarmd en een plaatselijke oververhitting van het materiaal wordt vermeden.

  • De voegdeelkanten van V- resp. X-lasnaden dienen een hoek van 60° te vormen.
  • De lastemperatuur mag 300°C niet overschrijden.

Forex met verhittingselement-lassen

Forex stukken vanaf 3mm dik kunnen door stomp-lassen met weinig spanning worden verbonden. Hiervoor worden de rechte en schone voegdeelkanten door contact met een verhittingsspiegel of -zwaard tot aan plasticering verwarmd en na het verwijderen van het verhittingselement door lichte druk aan elkaar gelast. De lasparameters zoals verhittingselementtemperatuur (circa 230°C), verhittingstijd en voegdruk zijn afhankelijk van het machinetype en dienen op de materiaaldikte te worden afgestemd.
Het is belangrijk, dat de voegkanten zolang aangedrukt worden tot het gesmolten materiaal weer zeer vast is geworden. Ontstane lasribben kunnen met geschikt snijgereedschap worden verwijderd.

Afkantlassen van Forex

Met de afkantlastechniek kunnen hoekige delen van Forex worden gevormd. Hiervoor wordt een spitsvormig, circa 200°C heet verhittingszwaard ongeveer tot tweederde in de plaat ingesmolten (dikke platen voorfrezen) en daarna worden de platen langs deze inkeping afgekant.

Fysische lasmethoden Forex

Forex platen worden incidenteel ook succesvol aaneen gelast door ultrasoon lassen en hoogfrequentlassen. Bij beide methoden is wel vakkennis noodzakelijk omdat veel verschillende factoren de processen kunnen beïnvloeden.

▻ Klik hier voor meer informatie over het koudlassen van Forex